Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

CỦNG CỐ PHƯƠNG PHÁP MOP-SEDP

Đánh giá thí điểm công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia, theo định hướng thị trường (Mop-Sedp), trong khuôn khổ dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai, nhằm củng cố phương pháp, tiến hành nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2014.
Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Hội nghị Ngày 18/12/2012, tại hội trường Khách sạn Tre Xanh Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị chủ trì Hợp phần I dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá nhằm rút kinh nghiệm quá trình thực hiện thí điểm công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường (Mop-Sedp). Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Tiến Anh, Phó Giám đốc Ban điều phối dự án và thành viên tổ công tác lập kế hoạch Mop-Sedp cấp tỉnh, 05 huyện và 26 xã dự án. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Quốc Khánh nêu rõ mục đích của Hội nghị là nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường trong hơn 1 năm qua, để có cơ sở tiến hành điều chỉnh, bổ sung, củng cố phương pháp lập kế hoạch cho năm tiếp theo, tiến đến thành công và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2014.
Thạc sĩ Nguyễn Đình Đại, Tư vấn Mop-Sedp trình bày dự thảo báo cáo kết quả đánh giá Tại Hội nghị đại diện tổ tư vấn về Mop-Sedp, Thạc sĩ Quản lý phát triển Nguyễn Đình Đại, báo cáo dự thảo đánh giá thí điểm quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường. Trong đó ông nêu rõ kết quả của quá trình thực hiện thí điểm tại 26 xã dự án: sự tham gia thực hiện của các tổ công tác Mop-Sedp cấp tỉnh, 05 huyện và 26 xã dự án, ông đánh giá cao kết quả thực hiện công tác Mop-Sedp của các xã dự án. Đây cũng chính là nhận định của Đoàn đánh giá thường niên IFAD trong 10 ngày làm việc tại Gia Lai (15-25/10/2012). Đồng thời ông Đại cũng nêu rõ việc nhân rộng Mop-Sedp trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2014 cần cân nhắc chuẩn bị các vấn đề: năng lực, kỹ thuật, tài chính và có kế hoạch nhân rộng. Đối với các huyện, xã ngoài vùng dự án cần xác định nguồn lực để thực hiện Mop-Sedp khi địa bàn này không có Quỹ phát triển cộng đồng CDF, Quỹ hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp vì người nghèo, năng lực lập kế hoạch Mop-Sedp… Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các đại biểu tham gia thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phương pháp lập kế hoạch mới (đi từ cấp cơ sở lên), đồng thời góp ý điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo. Phạm Hữu Trí-KMO

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ MUA SẮM ĐẤU THẦU

Vừa qua Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu cho Cán bộ dự án.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Ngân sách năm 2012 của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2012, Ban điều phối dự án tỉnh phối hợp với Khoa Quản lý dự án, Học viện Quản lý dự án xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu cho Cán bộ dự án. Thành phần tham gia lớp tập huấn là 100 Cán bộ tham gia thực hiện dự án: Ban điều phối dự án tỉnh, 05 huyện và 26 xã dự án. Giảng viên lớp tập huấn là Tiến sĩ Nguyễn Công Khối, Trưởng khoa Quản lý dự án thuộc Học viện Quản lý dự án xây dựng và Đô thị-Bộ Xây dựng. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn ông Lê Tiến Anh, Phó Giám đốc Ban điều phối dự án tỉnh nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao Nghiệp vụ Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu cho Cán bộ tham gia thực hiện dự án. Vì vậy ông yêu cầu học viên tham gia học nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy của lớp học. 02 Chứng chỉ Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu sẽ được cấp cho những học viên đạt kết quả trong kỳ thi cuối khóa. Ông đề nghị Giảng viên cũng như Ban tổ chức lớp học tổ chức kỳ thi cuối khóa nghiêm túc, công bằng và minh bạch. Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Công Khối đã cung cấp cho học viên nội dung về Nghiệp vụ Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu. Trong đó ông đặc biệt chú trọng đến nội dung Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 12/2009/NĐ-CP và các Thông tư, Nghị định liên quan. Tương ứng với 02 nội dung trên học viên được thực hành các bài tập tình huống. Kết thúc lớp tập huấn các học viên tiến hành thi bằng hình thức trắc nghiệm 02 nội dung đã được học với thời gian là 60 phút/nội dung. Hiện tại bài thi đã được gửi về Học viện Quản lý dự án xây dựng và Đô thị, Hà Nội để chấm điểm. Đánh giá về lớp tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Công Khối cho rằng đây là lớp học rất tuyệt vời, ông đánh giá cao tinh thần tham gia học tập của tất cả học viên, cá nhân ông nhận thấy tất cả các học viên đều đạt xứng đáng nhận 02 Chứng chỉ nói trên. Phạm Hữu Trí-KMO

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

KHẢO SÁT CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CDF) NĂM 2013


Vừa qua Ban điều phối dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban hỗ trợ Kinh doanh Nông nghiệp (DASU) 05 huyện và Ban phát triển (CDB) 26 xã dự án tiến hành khảo sát, rà soát các hạng mục đầu tư thuộc Quỹ phát triển Cộng đồng (CDF) năm 2013.
Việc kiểm tra các hạng mục đầu tư thuộc Quỹ phát triển Cộng đồng (CDF) là xem xét, khảo sát các hạng mục công trình đầu tư xây dựng phải đáp ứng tiêu  chí của Nhà tài trợ đề ra. Đối với các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng công như: đường nội thôn, liên thôn, cây cầu nhỏ, trạm bơm điện, nhà cộng đồng… phải đáp ứng ít nhất 50% số hộ trong thôn bản được hưởng lợi từ công trình; đối với các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất như: đường ra nương rẫy, hàng rào sân phơi, chuồng trại vật nuôi…đối tượng hưởng lợi là thành viên nhóm chung sở thích, tổ hợp tác.
Tại huyện K’Bang
Lãnh đạo Ban điều phối dự án tỉnh và DASU huyện trao đổi với người dân về nhu cầu làm đường bê tông nội đồng làng Klôm, xã Kông Bờ La.
Vì nguồn nước nhiễm phèn cao nên Ban điều phối dự án tỉnh thống nhất làm một giếng khoan tập trung và một bể nước tại làng Mêtul, xã Kông Lơng Khơng nhưng đảm bảo có phương án quản lý và sử dụng sau khi kết thúc dự án.
Ông Hồ Văn Nam (Ngoài cùng bên phải), Trưởng Ban phát triển xã Tơ Tung trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án tỉnh và DASU huyện về việc làm đường bê tông nội làng Toòng Tầng, xã Tơ Tung.
 Ông Trần Ngọc Thạch (Thứ 02 từ phải sang), Trưởng Ban phát triển xã Đông trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông nội làng Bróch, xã Đông.
Ông Trần Ngọc Thạch (Ngoài cùng bên trái), cũng trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông nội làng TMật ra khu sản xuất Sông Ba, xã Đông.
 Võ Văn Hải (Ngoài cùng bên trái), Trưởng Ban phát triển xã Nghĩa An trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông nội đồng Kuao.

Tại huyện Kông Chro

 Ông Đinh Nhân (Thứ 02 từ phải sang), Thành viên Ban phát triển xã Đăk Pling trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông ra khu sản xuất làng Mèo Lớn, xã Đăk Pling.
Ông Lê Hải Danh (Ngoài cùng bên trái), Cán bộ phát triển thị trường Ban phát triển xã Sơ Ró trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông ra khu sản xuất làng Ya Ma, xã Sơ Ró.

Bà Nguyễn Thị Hương (ở giữa), Cán bộ phát triển thị trường Ban phát triển xã Đăk Pơ Pho trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm ngần tràn và 150m đường bê tông trên ngầm tràn ra khu sản xuất thôn 2, xã Đăk Pơ Pho.

 Ông Nguyễn Tường Khang (ở giữa), Trưởng ban phát triển xã Chư Krei trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông liên thôn từ làng Sê Rên đến làng Vẽh, xã Chư Krei.
Đường ra khu sản xuất làng Groi, xã Đăk Tpang làm nối tiếp đoạn đường của năm 2012.
Tại huyện Krông Pa
Đoàn kiểm tra đi khảo sát đường vào khu sản xuất Buôn H’Liên, xã Chư Drăng.
Ksor Run (ở giữa), Trưởng Ban phát triển xã Ia Rmok trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc hỗ trợ máy bơm và đường ống dẫn nước tưới tiêu cánh đồng 4 thôn, xã Ia Rmok.

Đoàn kiểm tra đi khảo sát đường vào khu sản xuất Buôn H’Lối, xã Krông Năng.
Hiện trường đầu tư san lấp mặt bằng khai hoang đồng ruộng tại cánh đồng Buôn Ma Hinh, xã Đất Bằng.
Ông Nay Suyên (ngoài cùng bên phải), Cán bộ phát triển thị trường Ban phát triển xã Ia Hdreh trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án và DASU huyện về việc làm đường bê tông nội thôn qua Buôn Nai, Buôn Drai và Buôn H’vứt.
Tại huyện Ia Pa
Đoàn kiểm tra thăm hộ gia đình làm nghề dệt Thổ cẩm để có hướng đào tạo nghề dệt Thổ cẩm tại xã Chư Mố trong năm 2013.
Đoàn kiểm tra kiểm tra hiện trường làm đường nội thôn Bình Trung, xã Chư Răng.
Ông (ở giữa) Ban phát triển xã Ia Kdăm trao đổi với Lãnh đạo Ban điều phối dự án tỉnh và DASU huyện về việc bổ sung tổ máy cho trạm bơm Plei Toan 1, xã Ia Kdăm.

Đoàn kiểm tra hiện trường làm đường bê tông nội thôn Bôn Biah C đến sông Tul.

 Hiện trường đoạn đường ra khu sản xuất tập trung xã Kim Tân, huyện Ia Pa.
 Hiện trường làm cống trên đường qua thôn Chu Gu, xã Pờ Tó.
Huyện Đăk Đoa 
Kết thúc chương trình làm việc Lãnh đạo Ban điều phối dự án tỉnh có cuộc họp trao đổi tại DASU mỗi huyện về việc thống nhất các hạng mục đầu tư thuộc Quỹ phát triển cộng đồng (CDF) năm 2013. Các xã dự án tiến hành cùng Tư vấn khảo sát thiết kế và triển khai thực hiện.


Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

TẬP HUẤN KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH


Ngày 03 tháng 12 năm 2012, tại Khách sạn Tre Xanh thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kế toán, quyết toán và quản lý tài chính dự án cho Kế toán các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Ngân sách năm 2012 của dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2012 Ban điều phối dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ lớp tập huấn kế toán, quyết toán và quản lý tài chính cho Kế toán các đơn vị tham gia thực hiện dự án.
Thành phần lớp tập huấn là Kế toán các đơn vị đồng thực thi dự án cấp tỉnh, Ban hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp các huyện và 26 xã dự án.
Giảng viên lớp tập huấn là ông Trương Công Hữu, chuyên gia về tài chính kế toán. Lớp tập huấn sẽ diễn ra 04 ngày học lý thuyết, 02 ngày đi thực địa một số xã dự án.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn ông Lê Tiến Anh, phó Giám đốc Ban điều phối dự án nhấn mạnh: việc nắm chắt công tác kế toán quyết toán dự án rất quan trọng, thủ tục tài chính của nhà tài trợ IFAD rất khoa học và chặt chẽ, ông yêu cầu các học viên tham gia lớp học với tinh thần nhiệt tình, tập trung nghe giảng đồng thời cũng đã trải qua 02 năm triển khai thực hiện ông yêu cầu học viên nên có những trao đổi, đề xuất để giảng viên giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kế toán.
Phạm Hữu Trí-KMO


Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỢP TÁC VIỆT NAM - IFAD

Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 11 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Việt - Úc tỉnh Bến Tre, Ban quản lý dự án Grant 997 phối hợp cùng Ban quản lý dự án DBRP tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo đánh giá chương trình Quốc gia hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD).

Tham dự Hội nghị có ông Henning Pedersen Giám đốc Chương trình Quốc gia IFAD, ông Nguyễn Thanh Tùng cán bộ Chương trình Quốc gia IFAD, bà Nguyễn Yến Hải Phó Vụ Trưởng vụ Kinh tế - Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Chuyên gia lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý dự án DBRP tỉnh Bến Tre, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban điều phối dự án và Chuyên viên Ban điều phối dự án tại 11 Tỉnh có dự án do IFAD tài trợ.
Đại diện Chính phủ Việt Nam, bà Nguyễn Yến Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Trong đó Bà đánh giá cao việc hợp tác đầu tư giữa Nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, việc thực hiện triển khai các hoạt động của dự án tại 11 Tỉnh trong cả nước thời gian qua đạt kết quả cao. Đồng thời Bà mong muốn tại Hội nghị lần này các đại biểu đến từ 11 Tỉnh có dự án do IFAD tài trợ trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình phối hợp thực hiện dự án, đề xuất kiến nghị với Nhà tài trợ phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Phát biểu tại Hội nghị ông Henning Pedersen cho hay “dự án tại các Tỉnh do IFAD tài trợ là một dự án lớn và tương đối phức tạp, khó triển khai. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các Tỉnh đều đạt kết quả nhất định”.
Các Chuyên gia lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn báo cáo kết quả nghiên cứu về phát triển Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn bền vững nhằm áp dụng cho các dự án phát triển.
Trên cơ sở đó các đại biểu tham gia trao đổi những khó khăn và bài học kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn khi triển khai thực hiện dự án.
Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.
Phạm Hữu Trí-KMO
                                                                  

ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM DỰ ÁN TNSP GIA LAI

Hiệu quả thực thi các hoạt động của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Dự án TNSP Gia Lai) hiện nay được đánh giá ở mức “Tương đối đạt yêu cầu - cụ thể là 4 điểm” (Mức điểm cao nhất của Nhà tài trợ IFAD đưa ra là 6 điểm).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc dự án TNSP Gia Lai, báo cáo Chương trình làm việc của Đoàn đánh giá.

Ngày 25 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án TNSP Gia Lai tổ chức báo cáo tổng kết Chương trình đánh giá hàng năm dự án TNSP Gia Lai. Đoàn giám sát đánh giá IFAD gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng (Cán bộ Chương trình IFAD, Chuyên gia về thể chế/chính sách-Trưởng đoàn), ông Đỗ Thanh Lâm (Chuyên gia về Chuỗi giá trị và khu vực tư nhân), ông Nguyễn Thanh Sơn (Chuyên gia về cơ sở hạ tầng), ông Nguyễn Ngọc Quang (Chuyên gia về xã hội và giám sát đánh giá), ông Phan Minh Hạnh (Chuyên gia về Quản lý Tài chính) và ông Henning Pederson-Giám đốc Chương trình Quốc gia IFAD. Tham dự buổi báo cáo có các Thành viên Ban chỉ đạo dự án tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT, Trợ lý điều phối 05 huyện dự án và các đơn vị thực thi dự án cấp tỉnh.
Dự án TNSP Gia Lai khởi động dự án tháng 6/2011, tháng 9 năm 2011 UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2011. Đến nay thực tế dự án vừa tròn 1 năm thực hiện các hoạt động của dự án trong năm 2011, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Ngân sách năm 2012 nhưng tính thời gian từ lúc ký Hiệp định tài trợ đến nay đã 2 năm, cũng là lúc Đoàn đánh giá của Nhà Tài trợ thực hiện đánh giá hàng năm việc triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trong 2 năm qua.
Dự án TNSP là một dự án khó triển khai, trong thời gian 1 năm nhưng Dự án đã đạt được kết quả nhất định. Đoàn đánh giá đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống thực thi Dự án, đặc biệt là Dự án đã thành lập được Ban chỉ đạo dự án, Ban điều phối dự án, Ban hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp tại 05 huyện dự án, Ban phát triển xã tại 26 xã dự án và Ban phát triển thôn tại 231 thôn dự án, cũng như việc thành lập các tổ công tác chuyên đề như: Tổ lập kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội tại tỉnh/huyện/xã, tổ Cải thiện Môi trường kinh doanh tỉnh, tổ Phát triển Chuỗi giá trị tỉnh, ban hành và tập huấn các Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án. Dự án đã trang bị đầy đủ xe cộ và thiết bị văn phòng phục vụ cho công việc chuyên môn tại Ban điều phối dự án tỉnh, các huyện dự án và các xã dự án. Đoàn đánh giá đánh giá cao kết quả của việc triển khai lập Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội cấp xã theo định hướng thị trường có sự tham gia của người dân.
Tuy nhiên việc triển khai các hoạt động của dự án còn những hạn chế như: chưa thành lập được các Tổ hợp tác (CG), nhóm chung sở thích (CIG). Một số nội dung trong các Sổ tay hướng dẫn thực hiện cần phải điều chỉnh cho phù hợp.
Hiệu quả thực thi các hoạt động của Dự án TNSP Gia Lai hiện nay được đánh giá ở mức “Tương đối đạt yêu cầu - cụ thể là 4 điểm” (Mức điểm cao nhất của Nhà tài trợ IFAD đưa ra là 6 điểm).

Phạm Hữu Trí-KMO

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

DỰ ÁN TNSP GIA LAI:


ĐỊNH HƯỚNG LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2013
Ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Tre Xanh thành phố Pleiku Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai (Đơn vị chủ trì Hợp phần 1 của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Định hướng công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã cấp xã năm 2013 của Dự án.
Ông Nguyễn Đình Đại, Tổ tư vấn về lập Kế hoạch Mop-Sedp báo cáo dự Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã năm 2013 của Dự án
Thực hiện Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Ngân sách năm 2012 của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban điều phối dự án tỉnh, tổ chức Hội nghị Định hướng công tác lập Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã năm 2013.
Thành phần tham dự Hội nghị là Cán bộ các đơn vị đồng thực thi Dự án trên địa bàn tỉnh và các huyện dự án. Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì Hợp phần 1, ông Hồ Minh Trung, Trưởng phòng Nghiệp vụ chiến lược và các Chuyên viên Ban điều phối dự án. Phát biểu khai mạc Hội nghị ông nhấn mạnh “Việc lập Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã theo định hướng thị trường có sự tham gia của Cộng đồng phải dựa vào định hướng của cấp trên, dựa vào nhu cầu của người dân và dựa vào thông tin lập kế hoạch của năm trước”. Tại Hội nghị, đại diện Tổ tư vấn về Lập kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã theo định hướng thị trường có sự tham gia của Cộng đồng (Mop-Sedp) báo cáo Dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2013. Trên cơ sở đó các Đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng Bản kế hoạch năm 2013 của Dự án. Từ đó Tổ tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện, Ban điều phối dự án trình UBND tỉnh phê duyệt áp dụng.
Phạm Hữu Trí-KMO